Bhinei ku fasei mo bia r kamana ku sant kali-ଭିଣେଇ କୁ ଫସେଇ ମୋ ବୀଆ ର କାମନା କୁ ଶାନ୍ତ କଲି 

ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚୁଚୁମି ବଡ଼ ଝଟକା ମାରି ଏକାଥରକେ ପଶେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ । ମୁଁ କହିଲି, “ଆଗକୁ ମୋର ମେରେଜ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକିଏ ଆରାମରେ ପୁରାଅ, ନ ହେଲେ ତମର୍ ଯୋଉ ସାଇଜ୍ ନା… ମୋର ପୁରା ଫାଡି ପକେଇବ ।“ ଏମିତି କହି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧଇଲି । ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ପୁରା ଆରାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗପଛ ଆଗପଛ କରି ପୁରାଉଥାଆନ୍ତି । ସେଇଟା ଯେତିକି ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଥାଏ ସେତକ ଦନଦନ କନକନ ହେଇ ମୋ ବିଆଟାକୁ ନାଦି ପକଉଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆଗପଛ ଆଗପଛ କରି ପଶେଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ଚାପିଧରି ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଲଦି ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ମୋ ଦୁଧ ଯୋଡାକ ତାଙ୍କ ଛାତିର ଚାପରେ ପୁରା ଲଦବଦେଇ ଦବି ଯାଉଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପାରୁ ନ ଥାଏଁ । ସେ ସେମିତି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ଧିରେ ଧିରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କେତେ ପଶେଇଲେ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗପଛ ଆଗପଛ କରିବା ସ୍ପିଡ୍ ବଢେଇ ବସିଲେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେଇଟା ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ ନାଦି ପକାଉଛି । ଆଗୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଙ୍କଠୁ କେଜାଣି କେତେ ପୋଜ୍ ରେ ଏମିତି ଯୌବନର ଅସଲ ମଜା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲେ କେବେ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା ନାରୀ ପୁରୁଷାଙ୍ଗ ଘର୍ଷଣରେ ଏମିତି ବି ମଜା ଅଛି, ଆଜି ଜିଜୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୋଜରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପର କ୍ଲିଟୋରିଅସ୍ ରୁ ଗଭୀର ପେଟ ଯାଏ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ରଗଡି ରଗଡି ଘଷି ପକାଉଛି, ଆଜି ହିଁ ବୁଝୁଛି ଏହାର ଅସଲ ଆନନ୍ଦ । ଆଃ… ଏମିତି ଏକ ଘର୍ଷଣର ଅଭାବକୁ ମୋ ଦେହ ଯୌବନ ଅନେଇଁ ରହୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ । ଯେଉଥିପାଇଁ ମୋ ଯୌନ ଜୀବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହି ଯାଉଥିଲା । ଏତିକିବେଳେ ଭିଣୋଇ ଖୁବ୍ ଯୋରରେ ମତେ ଭିଡି ଧରି ମୋ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଆଃ…… ଉଃ…… ଇସ୍…… କି ମସ୍ତ୍ ରୋମାଞ୍ଚ ମୋ ଦେହ ବଦନରେ ଭରି ହେଇଯାଉଥାଏ । ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇକି କିଛି ସମୟ କରୁ କରୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଝୁଙ୍କିପଡି, ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଦଳି ଦଳି, ଭୁଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ପାଟିରେ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖୁବ୍ ଯୋର ଯୋରରେ ପେଲିଲେ । ଏମିତି ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ଝୁମି ଉଠୁଥାଏଁ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡରେ ତାଙ୍କର ଆଗପଛ ଆଗପଛ ବାହାର ଭିତର କରିଚାଲିଲେ ମୋ ଛାତିର ଦୁଧ ଯୋଡାକ ବେଲୁନ୍ ପରି ଦୋହଲି ଚାଲିଲା । ବାପ୍ ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାକୁ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବାହାର ଭିତର କରିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ ସହି ପାରିବି ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋ ହାତଗୋଡ ଝୁଣିଝାଣି ହେଇ ମୋର ସବୁ ଗଦେଇ ହେଲା । ୱ।ଓ…. ଏମିତି ଲାଳୁଆ ଲାଳୁଆ ଘର୍ଷଣରେ ବି ଯେ ଏତିକି ରୋମାଞ୍ଚ… ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ପାଇ ନ ଥିଲି ତେଣୁ ମୋର ହେଇଗଲେ ବି ସେଇଟାର ମଜା ଉପଭୋଗ କଲି । ତାପରେ ଭିଣୋଇ ମତେ ଓଲଟେଇ ମୁହଁ ମାଡି ପକେଇ ସେମିତି ପଛପଟୁ ପେଲିଚାଲିଲେ ଭସାଭସ୍ ଭସାଭସ୍ । ଏଥର ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପେଲୁଥାଆନ୍ତି ସେତିକି ସେତିକି ଖଚ୍ ଖାଚ୍ ପଚ୍ ପାଚ୍ ଖଚ୍ ଖାଚ୍ ପଚ୍ ପାଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥାଏ । ଏତେ ଯୋରରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବାରୁ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ବାହାରୁ ଯଦି କେହି ଶୁଣି ନେବ !!!
ଏମିତି ମୁହଁ ମାଡି ମତେ ଶୁଆଇ କଲାପରେ, ଆଣ୍ଠୁମାଡି ତଳେ ନଇଁ ପଡି ରହିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ସେମିତି ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ କେତେବେଳେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଟାଣି ଟାଣି ତ କେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚକଟି ଚକଟି ତାଙ୍କର ପେଲି ଚାଲିଲେ । ଏମିତି ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ କଲାବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମୋ ଛାତି କଲିଜାରେ ଯାଇ ଦନେଇ ହେଉଛି । ତଥାପି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ଯଦି ଏତେବଡ ଗୋଟାଏ ମିଳିଛି କିଛି ତ କଷ୍ଟ ବି ସହିବାକୁ ପଡିବ ଭାବି ଦାନ୍ତ କାମୁଡି ସହିନିଏଁ । ଆଉ ତାଙ୍କର ଭସାଭସ୍ ଭସାଭସ୍ ପେଲୁଥାଆନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଡଗି ପୋଜରେ କଲାପରେ ପୁଣିଥରେ ମତେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ୍ ରେ କଲେ । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ-ଛଅ ମିନିଟ ଏମିତି କଲାପରେ ଏଥର ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ, ତେଣୁ କାଢିଆଣି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଖୁବ୍ ଯୋରରେ ହଲେଇବାକୁ କହିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ହଲଉ ହଲଉ କହିଲି, “କଣ ହେଲା କି, କାଢି ଆଣିଲ…?” ସେ କହିଲେ, “ଯଦି ଭିତରେ ଢାଳିଦେବି ଆଉ ସେଇଟା ରହିଯାଇ ମୋ ପରିକା ଛୁଆଟେ ହୁଏ ତୁ ତୋ ସ୍ବାମୀକୁ କଣ କହିବୁ ?” ସତକଥା ଭାବି ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ ଯୋର୍ ଯୋରରେ ହଲେଇଲା ପରେ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ପିଚକାରୀ ମାରିଲା ପରି ମୋ ମୁହଁ ଛାତି ଦୁଧ ଉପରେ ଗଦେଇ ହେଲା । ତା ପରେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରି କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଲୁ । ଦିଦି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପରି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଥାଏ ପିଠିକୁ ଆଡେଇ ।
ସେମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭିଣୋଇ କହିଲେ, “କେମିତି ଲାଗିଲା ଚଉଠି ଖେଳର ରିହଲସାଲ୍…?” ମୁଁ ବି ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଟିଏ ଦେଇ କହିଲି, “ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସ୍ବାମୀକୁ ଛାଡି ଭିଣୋଇ ଘଇତା କରି ପକାନ୍ତି କି…” ମୋ କଥାରେ ଭିଣୋଇ ବି ଟିକିଏ ହସିଦେଇ କହିଲେ, “ଫାଷ୍ଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ସ୍ବାମୀ ଛାଡି ଭିଣୋଇ ଘଇତା କରିବୁ, ରାତି ତ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି….


2 Replies to “Bhinei ku fasei mo bia r kamana ku sant kali-ଭିଣେଇ କୁ ଫସେଇ ମୋ ବୀଆ ର କାମନା କୁ ଶାନ୍ତ କଲି ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *