ବଡ ବାପା ଝିଅ କୁ ଆଖି ପକେଇ ଗେହିଁଲି Odia Jouna Gapa

ବଡ ବାପା ଝିଅ କୁ ଆଖି ପକେଇ ଗେହିଁଲି Odia Jouna Gapa

ବଡ ବାପା ଝିଅ କୁ ଆଖି ପକେଇ ଗେହିଁଲି bada bapa jhia ku akhi pakei gehili| Odia Jouna Gapa ଦ୍ବିପହର ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ସାହି ଛକ…