Mo Bou Sahita Maja Kari Taku Gehili

Mo Bou Sahita Maja Kari Taku Gehili
ମୁଁ – ଆଲୋ, ତୁ ପରା ମୋ ବୋଉ । ତୋ ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେବିନି ଆଉ କ’ଣ ବାହାର ମାଇକିନିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେବି ।
(ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ସାୟା ଉପରୁ ହାତ ବୁଲେଇ ତା ପିଚା ଦୁଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଚିପି ଦେଲି ।)
ବୋଉ: ଉହୁଃ…ତୋ ଗରମ ଆହୁରି କମିନି ।
ମୁଁ – ଆଲୋ ବୋଉ, ତୋ ଭଳି ସେକ୍ସି ମାଇକିନିଆ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗରମ କ’ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କମିବ ।
( ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ତା ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ହାତ ମାରି ଦେଲି । ବୋଉ ଚିହିଁକି ଉଠିଲା ।)
ମୁଁ – ଆଲୋ ବୋଉ, ଭିତରେ ଏତେ ସମୟ କ’ଣ କରୁଥିଲୁ । ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରୁଥିଲୁ ତ ।
(ବୋଉ ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ଗଲା)
ବୋଉ: ଛତରା, ବୋଉକୁ ପଚାରୁଚୁ ବିଆରେ ହାତ ମାରୁଚି ନା ନାଇଁ । ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ।
(ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ପକେଇଲା)
ବୋଉ: ଆଉ କ’ଣ ତୋ ବୋଉର ବୟସ ଅଛି ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଗଲୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ।
ମୁଁ – ବୋଉ, ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ଗଲୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରୁଚୁ ।
ବୋଉ: ମୁଁ ଗାଆଁରୁ ଆସିଲେ ତତେ ସବୁ କହିବି । ଏବେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ବେଳ ହେଇ ଗଲାଣି ।
ମୁଁ – ନାହିଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ରହି ପାରିବି ନାହିଁ । ଏବେ ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୋତେ ତୋ ବିଆ ଦେଖେଇ କହ କେମିତି ତୋ ବିଆ ଗଲୁକୁ ତୁ ଶାନ୍ତ କରୁଚୁ ।
(ବୋଉ ଲାଜେଇ ଗଲା)
ବୋଉ: ଯାଆ ଛତରା, ଏବେ କ’ଣ ସମୟ ଅଛି । ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ୭-୮ ଦିନ ରହିଯାଆ । ମୁଁ ଆସିଲେ ତୋ କଥା ବୁଝି ଦେବି ।
(ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲା । ମୁଁ ବୋଉ ସାୟାକୁ ଟେକି ଦେଇ ତା ବିଆକୁ ମୁଠେଇ ପକେଇଲି । ବୋଉ ‘ଇସ୍ଃ…ଇସ୍ଃ’ ହେଇ ତା ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ଦେଲା । ମୁଁ ମୋ ଟିେଙ୍ଗଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଣ୍ଡ ଅଗକୁ ନେଇ ତା ବିଆ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦାବି ଦେଲି । ମୋର ୧୦ ଇଂଚ ଲମ୍ବା ମୂଷଳିଆ ବାଣ୍ଡଟା ବୋଉର ରସାଳ ବିଆ ଭିତରକୁ ସଟ୍ କରି ଗଳିଗଲା ।)
ମୁଁ – ନାଇଁ ବୋଉ, ତୁ ଏବେ ମୋ ଖବର ବୁଝି ଦେଏ ।
(ବୋଉ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଉଠିଲା)
ବୋଉ: ଆରେ ଇଏ କ’ଣ କରୁଚୁ । ଛତରା…ଡୋରଟା ଖୋଲା ଅଛି, କିଏ କାଳେ ଆସିଯିବ । ଆଗେ ଯାଇ ଡୋରଟା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ଆସ । ।
(ବୋଉ ମୋତେ ଠେଲି ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା । ମୁଁ ଯାଇ ଡୋରଟାକୁ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିଦେଲି । ଡୋର ବନ୍ଦ କରି ଆସିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ବେଡ଼ ଉପରେ ସାୟାଟାକୁ ତା ଅଂଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ବେଡ଼ ଧାରକୁ ତା ଗାଣ୍ଡି ରଖି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲା କରି ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଚି । ତା ମାଇକିନିଆ ରସାଳ ବିଆ ଇଂଚିକିଆ ପାଇପ୍ ଭଳି ମେଲା ହୋଇ ରହିଚି । Mo Bou Sahita Maja Kari Taku Gehili

ଓଦା ଓଦା ବିଆ ଭିତର ନାଲି ଫର ଫର ଦିଶୁଚି । ମୁଁ ଆସି ବୋଉର ଖୋଲା ବିଆ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଅଗକୁ ଲଗେଇ ଦାବି ଦେଲି । ମୋ ଗୋଟାକ ଯାକ ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ରସାଳ ବିଆ ଭିତରକୁ ଫସ୍ କରି ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳି ଗଲା । ବୋଉ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଉଠିଲା । ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତରେ ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ମଠେଇ ଦଳି ପକେଇ ତା ରସାଳ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଲମ୍ବା ଲମ୍ମା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାରି ଗେହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି । ବୋଉ କରି ଉଠି ତା ଦୁଇ ହାତରେ ମୋ ପିଚାକୁ ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଚାଲିଥିଲା । ଦଶ ମିନିଟ୍ ଜୋର ଗେହିଁବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରକୁ ଜୋରରେ ଦାବି ଦେଇ ବୋଉ ଦୁଇ ଦୁଧ ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ି ଦେଲି । ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ବୀର୍ଯ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରକୁ ପିଚିକି ଗଲା । ବୋଉ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁେ‹ଇ ଧରି ମୋ ପିଠିକି ଆଉଁସି ପକେଇଲା । ମୋ ଓଠରେ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଲା ।)
ବୋଉ: ଆଃ ଧନ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ।
( ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧରେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଘଷି ପକେଇଲି)
ମୁଁ – ପ୍ଲିଜ ବୋଉ, ତୁ ଗାଅଁରେ ବେଶୀ ଦିନ ନ ରହି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ । ତୁ କହିଚୁ ପରା ଆସିଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିବୁ ।
ବୋଉ: ହଁ, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି । ଭଲ ଝିଅଟା ଦେଖି ବୋହୂ କରି ଆଣିବି ଯେ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇ ରାତି ସାରା ତୋ କଥା ବୁଝିବ ।
(ମୁଁ ବୋଉକୁ ଜୋରରେ କୁେ‹ଇ ଚିପି ଚାପି ପକେଇଲି ।)
ମୁଁ – ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ବୋହୂ ଫୋଉ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ତୁ ଆସିବା ପରେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ରାତି ସାରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗେହିଁବି ।
ବୋଉ: (ମୋ ଗାଲକୁ ଚିପି ଦେଲା) ଛତରା, ମୁଁ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି । ମୋ ଠାରେ କ’ଣ ଏତେ ବଳ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ରାତି ସାରା ସମ୍ଭାଳିବି ।
ମୁଁ: କିଏ କହିଲା, ତୁ ବୁଢ଼ୀ । ତୁ ଠିକ୍ ରାତି ସାରା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ।
ବୋଉ: (ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସି) ହଉ, ମୁଁ ଆସେ; ଦେଖିବା ।
( ଏତିକି ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ।)
ବୋଉ: ଉଠ୍ ଉଠ୍ । ଛାଡ଼େ ମତେ ତୋ ବାପା ଆସିଲେଣି ।
(ମୁଁ ଉଠି ପ୍ୟାଂଟ ପିନ୍ଧି ପକେଇ ଡୋର ଖୋଲିବାକୁ ଗଲି । ବୋଉ ତା ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଲା ।)
ବାପା – କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଆସ ଯିବା । Mo Bou Sahita Maja Kari Taku Gehili

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *