mo girl firend charu aau ta mausi jhia bhauni kabita ku gehinli-ମୋ ଗାର୍ଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଚାରୁ ଆଉ ତା ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ କବିତା କୁ ଗେହିଁଲି

 
ମୁଁ ସେୟା କଲି ତା ବିଆ ପାଣି ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁତକ ପି ଦେଲି ଚାରୁ ନଇକି ପରିବା କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁ ତା ଗାଣ୍ଡି କୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ଚାରୁ କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି କରନି ସମ୍ଭାଳି ହବନି ହଁ ଲୋ ଚାରୁ ତୋ ଗୋରା ମଚ ମଚ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ତେଣୁ ଏମିତି କରୁଛି ହଉ ଭାଇ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା
 
ମୁଁ ସେଠୁ ପଛପଟେ ଚାରୁ ବିଆ ରେ ବାଣ୍ଡ କୁ ଲଗେଇ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ସେ କଣ କଲା ଏକ ଧକା ଦେଲା ତେଣୁ ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆ ରେ ପୁରା ପଶିଗଲା କହିଲା ଭାଇ ଗିଁହ ତମ ମାଈପ କୁ ମୁଁ ସେଠୁ ତା ଦୁଧ କୁ ଧରି ଜୋର ଜୋର ରେ ଗେହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି ସେ ଗାଣ୍ଡି କୁ ଆଗପଛ କରି କହୁଥାଏ  କି ମଜା ଦେଉଛ ତମେ ମୁ ବେଳେ ବେଳେ ତା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି କୁ ରଗଡି ଗେଂହୁଥାଏ
 
କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ମୋ ବାଣ୍ଡ ବାଳ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା ମୋରି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ନଥାଏ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ତା ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ଗାଣ୍ଡି କଣା ରେ  ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଚାରୁ କହିଲା ମୋ  ଗାଣ୍ଡି ରେ ଯିବନି ତମ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ମୋଟା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣି ଏକ ଧକା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଓଦା ଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଧକାରେ ବାଣ୍ଡ ଅଧା ପଶିଗଲା ଚାରୁ ଚିଲେଇ କହିଲା ଭାଇ ବାହାର କର କାଟୁଚି
 
ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧକା ଦେଲି ସେଠୁ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ପଶିଗଲା ସେମିତି ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ରଖି ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ସେ ବି ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଗାଡି କୁ ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଓଃ କାଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁଚି ଗାଣ୍ଡି ରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲୋ ଚାରୁ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଚି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଚି ଚାରୁ କହିଲା  କୁହନି ଏମିତି ମଜା କେବେ ଆସି ନଥିଲା ହଁ କାଳିଆ  ଏମିତି କର ଆଉ ଗିଜ ବି ଗାଣ୍ଡି ଛାଡି ଦିଅ
 
ମୁଁ ସେୟା କଲି ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ କାମ ରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁ ଯାଇ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ରୋଷେଇ ସାରି ଚାରୁ କହିଲା ଭାଇ ଆସ ଖାଇବା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାରୁ ହଉ ଆଣେ ସେଠୁ ସେ ପ୍ଲେଟ ରେ ଖାଇବା ଆଣି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ରେ ରଖିଲା କହିଲା ଖାଅ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ନୁହଁ ତୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ରେ ବସ ସେଠୁ ସେ ବସିଲା
 
ମୁଁ ତା ବିଆ ରେ ରୁଟି ପୁରେଇଲି ଆଉ ଦୁଧ ରେ ସବଜି ବୋଳି ଦେଲି ତା ପରେ ବିଆ ରୁ ରୁଟି ବାହାର କରି ଖାଇଲି ଆଉ ଦୁଧ ରେ ଥିବା ସବଜି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ତା ବିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ତା ବିଆ ପାଣି ଛାଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ସବୁତକ ପାଣି ପି ଦେଲି ତାପରେ ଚାରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ରେ ସବଜି ଆଉ ରୁଟି ରଖି ଖାଇଲା
 
ଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇକି ଗିଜ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ଚାରୁ କହିଲା ଭାଇ ତମ ଗିଜ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଚି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲୋ ଚାରୁ ତୋ ବିଆ ପାଣି ବି ମିଠା ଲାଗୁଚି ସେଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେବାପାଇଁ ବାଥ ରୁମ କୁ ଗଲି ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଦୁଧ ବିଆ ଧୋଇ ଲା ବେଳେ ଚାରୁ କହିଲା ଦେଖ ତମ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେଲାଣି
 
ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲୋ ଚାରୁ ତୋ ଲଙ୍ଗଳ ଦେହ ଦେଖି ସେ ଏମିତି ହଉଚି ସେଠୁ ଚାରୁ ଠିଆ ହେଇ ତା ବିଆ ରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ କୁ ଘଷିଲା ଆଉ ମୁ ତା ଦୁଧ କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଏମିତି କରୁ କରୁ ଚାରୁ କହିଲା  ପୁରା ବାଣ୍ଡକୁ ଏଥର ମୁଁ ସେଠୁ ଠିଆ ରେ ପୁରେଇ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଗେହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ବିଆ ରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ବି ବାହାରି ପଡିଲା
 
ସେଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ତା ବେଡ଼ ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ଚାରୁ କହିଲା ଭାଇ ଏ ଦିନ ଭୀତ ରେ ମୋ ବିଆ ଦେଖୁନ ପୁରା ମେଲା ହେଇଗଲାଣି ଦୁଧ ବି ଓହଳି ଯିବ ବୋଧେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲୋ ଚାରୁ ୮ ଦିନ ଭୀତ ରେ ତୋ  ବିଆ ପୁରା ପୋଲା ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୁଧ ପୁରା ଓହଳେଈ ଦେବୀ ସେଦିନ ଗେଁହି ଗେଁହି ତା ବିଆ ପୋଲା ଆଉ ଦୁଧ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଫୋନ ରେ ସେକ୍ସ କଥା ହେଉ ମୋର ଯେବେ ଇଛା ହୂଏ  ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଗେଁହି କି ଆସେ 

One Reply to “mo girl firend charu aau ta mausi jhia bhauni kabita ku gehinli-ମୋ ଗାର୍ଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଚାରୁ ଆଉ ତା ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ କବିତା କୁ ଗେହିଁଲି”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *