mo piusi jhia bhauni jhuna ku gehinli-ମୋ ପିଈସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଝୁନା କୁ ଗେହିଁଲି

ଗାଣ୍ଡୀ କୁ ଉପର ତଳ କରି ବାଣ୍ଡ୍ କୁ ବିଆ ର ଗଭିରେ ପୁରେଇ ସେ ମସ୍ତି ରେ ପାଗଳ ଭଳି ଗିହେଇ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମୋ ବାଣ୍ଡ୍ ରୁ ବିର୍ଯ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମତେ ଜାବୁଡି ଧରି ଥରିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସମୟରେ ଝଡି ଗଲୁ। ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ବିଆ ର ଗଭୀ ରେ ଛାଡି ଦେଲି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ସେ ମତେ ସାଇଡ ହେବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ସାଇଡ ହୋଇ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଧରି ଶୋଇଲି। ତା ଦୁଧ ମୋ ଛାତିରେ ରଗଡି ହେଉଥିଲା। ଜୀବନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରି ନ ଥିଲି। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଶୁଆଇ ରହିଲା ପରେ, ଭାବିଲି ତାକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ତାକୁ ଚୁମିବି। ତାକୁ ବେଡରେ ଶୁଆଇ ତାକୁ ଓଠରେ କିସ୍ କଲି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁହଁ ସାରା ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଲାଳୁଆ କରିଦେଲି।  ତା ବେକ ରେ ଚୁମା ଦେଲି। ତାକୁ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଖାଲି ହସୁଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଧରି ଜୋରରେ ତା ବେକ ରେ ଚୁମି ଚାଲିଲି। ତା ପରେ ତା ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ତା ପରେ ତା କାଖ ରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ ଜିଭରେ ଖେଳିଲି। ପୁଣି ଦୁଧରେ ଖେଳିଲି ଆଉ ପେଟ ରେ ଚାଟି ଚାଟି ତା ବିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ବିଆ କୁ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଡିଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଛାଟିପିଟି ହେଉଥିଲା। ବିଆ କୁ କିଛି ସମୟ ଖାଇଲା ପରେ, ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗାଉଁ ଗାଊଁ କରି ଖାଇଲି। ତା ଗାଣ୍ଡୀ କେତେ ନରମ। ତା ଗାଣ୍ଡୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ବିଆ କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଜୋରରେ ଦଳିଲି। ତା ବିଆ ପୁଣି ଲାଳେଇ ଉଠିଲା, ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଠିଆ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ ତାକୁ ଉଲଟେଇ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡ୍ କୁ ବିଆ ରେ ମାଡ଼ି ଦେଲି। ଭୁସ୍ କରି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗୀତା କହିଲା, ଭାଇ ଆଜି ମୋର ବିଆ ପୁରା ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଲୋ ମୋ ରାଣୀ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଦେବୀ। କହିକି ଗେହୀ ଚାଲିଲି, ସେ ମସ୍ତ କରି ଗାଣ୍ଡୀ ହଲେଇ ଗିହଣା ଖାଇ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଝଡ଼ିଗଲୁ। ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ତା ବିଆ ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପୁଣି ତା ପାଖରେ ଶୋଇ ତା ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲି। ରାତି ଗୋଟେ ହେଉଥାଏ। କହିଲି ଝୁନା , କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗିହଣା। ସେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲା, କହିଲା, ସତରେ ଭାଇ, ଗିହଣା ର ମଜା ଭଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ କଲେ ବି ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଉ କହିଲି ଝୁନା , ମୁଁ ଏବେ 7 ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିବି, ସବୁ ରାତିରେ ତତେ ଗେହିବି, ସେ ସବୁ ରାତିରେ ତତେ ଗେହିବି, ସେ କହିଲା ହଁ ଭାଇ, ଆଉ ନ ଗେହୀ ରହି ହେବନି। ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ଆସିବୁ, ନ ହେଲେ ମୋ ବିଆ ଏମିତି ରହି ପାରିବନି ତୋ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ୍ ବିନା। ମୁଁ ହସିଦେଲି। ତା ପରେ ତାକୁ ସକାଳ ଯାଏଁ 5-6 ଥର ଗେହିଲି। ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ବିଆ ରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଉ ବାଣ୍ଡ୍ ରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତାକୁ କହିଲି, ମୋର ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁ ପୁରା ଦିନ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ ନେ, ପୁଣି ରାତିରେ ମତେ ଗେହିବୁ, ମୋର ବିଆ ବି ଆଉ ପାଣି ଦେଉନି ଆଉ କାଟୁଛି ବି। ସମୟ 5 ଟା ସକାଳ। ତାକୁ କିସ୍ କଲି। ତା ଦୁଧ ଚିପିଲି ବିଆ ରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଇ, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଧୀରେ ଧିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସୋଇକି ଦିନ ବାରଟା ରେ ଉଠିଲି। ତା ଘର୍ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି। ସେ ବହୁତ୍ ସେକ୍ସି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ୍ ଖୁଶି ଥିଲା। ମତେ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ଏକା ଦେଖି କହିଲି, କଣ ମୋ ରାଣୀ, ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ରେଡ୍ଡୀ। ସେ କହିଲା ଏବେ ବି ରେଡ୍ଡୀ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ତ ବହୁତ ସେକ୍ସି। ସେ ହସିଦେଲା। ସେ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ମନ ଭରି ଗେହିଲି। ଆଉ ସାତ ଦିନ ଛୁଟି ରେ ସବୁ ରାତି ସାରା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଗେହିଲି। ଛୁଟି ତା ବଢିଆ କଟିଲା। ତା ପରଠୁ ଯେବେ ସୁବିଧା ମିଳେ ତାକୁ ମନ ଭରି ଗିହେଁ। ଏବେ ସେ ବାହା ହେଇ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଝିଅ। ଏବେ ବି ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ତାକୁ ମନ ଭରି ଗିହେଁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *