ମମ୍ ବନିଲା ଘୋଡା ଗେହୀ ମାଇକିନା

ମମ୍ ବନିଲା ଘୋଡା ଗେହୀ ମାଇକିନା

ମମ୍ ବନିଲା ଘୋଡା ଗେହୀ ମାଇକିନା Mum banila ghodagehi maikina   ମୋର ଯୌନ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ନାମ୍ ହେଲା ରିୟା , ବୟସ ୨୩, ମୁଁ ଆଜି ମୋର…